Diễn đàn kinh tế 2018 - P1.1 Lựa chọn nào cho Việt Nam: Than đá - Năng lượng tái tạo?